Q-Star Karlstad

20210203 121221
20210203 121213
20210203 121124

Ännu en färdig omprofilering, där Swea Energi blivit Q-Star. Karlstad var platsen denna gång för montaget av nya skyltar. Vi tackar Q-Star för uppdraget och det fortsatta förtroendet vi har som leverantör av visuell kommunikation.