ÅBRO bryggeri

Bild2
Bild1

25 år gammal neonskylt är nu konverterad till LED. Allt gammalt neon demonterades och nästan 300 nya ledrör har monterats. Två styrskåp installerades och 1250 meter 24-volt kabel har dragits på insida vägg. Ett roligt och lyckat projekt! Tack till alla inblandade!

https://www.facebook.com/visuellpartner/