Miljöskapande och funktionellt - Fitness24Seven

20190124 174406 resized
20190124 174602 resized
20190124 174420 resized
20190124 173937 resized
20190124 173926 resized
20190124 173705 resized
20190124 174455 resized

När visuell kommunikation både är funktionell och miljöskapande så skapar det en speciell känsla i rummet. F24S nya koncept är ett väldigt bra exempel på detta och för att vi ska kunna både rita upp och planera, såväl som producera och montera så behöver vi ha input flera avdelningar på samma gång. Detta ökar komplexiteten, ställer högre krav på projektledningen och passar därför oss perfekt!